2020-12-21

Şəhid ailələrinin təminatına dəstək üçün yaradılmış "Yaşat" Fondunun bank rekvizitləri.

For international transfers USDCorrespondent bank: Citibank NA, New York
SWIFTIBIC Code: CI'rIUS33

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3

Telefon: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487

SWIFTIBIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: YASHAT FONDU

Beneficiary account: AZ661BAZ38190018407968925204

 

ADDITIONALCORRESPONDENT BANKS:

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York SWIFTIBIC: BKTRUS33XXX
JP Morgan Chase Bank, New York                          SWIFTIBIC: CHASUS33XXX
Citibank NA, New York                                          SWIFTIBIC: CITIUS33XXX
The Bank of New York Mellon, New York                 SWIFTIBIC: IRVTUS3NXXX
For international transfers EURBeneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3
Telefon: (+994 12) 49891 25, (+994 12) 4938487
SWIFTIBIC: lBAZAZ2XXXX
Beneficiary: YASHAT FONDU
Beneficiary account: AZ461BAZ38190019787968925204
ADDITIONAL CORRESPONDET BANKS:

 

 

Commerzbank AG,Frankfurt am Main           400 88 66030 01 EUR 
SWIFTIBIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG,Frankfurt am Main          DE33500700100949949200 
SWIFTIBIC: DEUTDEFFXXX

 

 

 

For international transfers GBPBeneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan Bank address: Baku, Z.
Tagiyev str, 3 Telefon: (+994 12) 49891 25, (+994 12) 4938487

SWIFTIBIC: IBAZAZZXXXX

Beneficiary: YASHAT FONDU

Beneficiary account: AZ61 IBAZ38190018267968925204

ADDITIONALCORRESPONDENT BANKS:

 

Deutsche Bank            SWIFTIBIC                                840032645700006

AG,London                  DEUTGB2L

 

JPMorgan Bank N.A                  SWIFTIBIC:                671 01 71 2 
Chaseside,                               CHASGB2L 
Bournemouth

Arxiv üzrə axtarış