2020-10-16

Türkiyə Respublikasına səfər edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pasportlarının zəruri etibarlılığı barədə

13 avqust 2020-ci il tarixinda "Azarbaycan Respublikası Höküməti və Türkiyə Respublikası Höküməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etma haqqında Saziş" qüvvəyə minmişdir. Sazişə əsəsən, Türkiyə Respublikasına səfər edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportunun etibarlılıq muddəti an azıl 6 (ay) ay olmalıdlr. Bu baxımdan, Türkiyəyə səfər etmək istəyən Azərbaycan vətəndaşları pasportlarının etibarlılıq müddətinə diqqət yetirməlidirlər; əgər bu müddət 6 aydan azdırsa, onlar etibarlılıq müddəti 6 aydan çox olan yeni pasport əlda edərək Türkiyəyə səfər etməlidirlər.

 

Arxiv üzrə axtarış